Polityka prywatności

10heads.pl wykorzystuje dane Użytkowników wyłącznie do współpracy w ramach serwisu.

 

Dane osobowe
Zbierane przez 10heads.pl dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji współpracy. Serwis wykorzystuje formularz, który umożliwia dołączenie osób zainteresowanych do podjęcia współpracy.

Zabezpieczenia
Witryna 10heads.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Rezygnacja z naszych usług
Serwis 10heads.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z podjętej z nami współpracy.

 

Edycja/zmiana danych kontaktowych
Zgodnie z polityką ochrony prywatności, Użytkownicy mają możliwość edytowania/zmiany danych kontaktowych.

 

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, proszeni są o wysłanie uwag na adres:
kontakt@10heads.pl