Faq

Ile mogę zarobić za jeden artykuł? + -

Wszystkie teksty w bazie mają z góry określone stawki brutto na podstawie liczby znaków (np. 600, 1000, 1500) oraz wymaganego poziomu jakości. Ich ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych. Wynagrodzenie, które uzyskasz za napisane teksty, zależy tylko od Ciebie - to Ty decydujesz, ile chcesz napisać i... zarobić.

Jak wygląda aktywacja zlecenia? + -

Aktywacja zlecenia polega na wybraniu pola "wykonaj zlecenie", które automatycznie powoduje rezerwację tekstu dla jednej osoby (na określony czas) i przejście do edytora tekstu. Wybrane zlecenie przechodzi do zakładki "Moje zlecenia". Jednorazowo możesz mieć podjęte tylko jedno zlecenie. Jeśli chcesz podjąć inne, po prostu rezygnujesz z aktualnie podjętego - bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Jakie teksty znajdują się w bazie? + -

Tematyka tekstów jest różnorodna. Wszystkie pogrupowane są według różnych kategorii, np. dom, mieszkanie, edukacja, zdrowie, sport, internet i wiele innych.

 

Co to są teksty SEO? + -

Seocopywriting to pisanie tekstów do internetu na potrzeby pozycjonowania. Teksty SEO zawierają określone słowa kluczowe, tzw. "keywords". Zamieszczenie ich w odpowiednich odstępach i nasyceniu w treści artykułu, w nieodmienionej formie to najważniejszy element seocopywritingu. W tekstach SEO poprawność gramatyczna, jak i interpunkcyjna jest równie ważna, co nasycenie artykułów odpowiednimi frazami ? tak, by wyglądały jak najbardziej naturalnie. Każde zlecenie w bazie ma z góry określoną ilość słów kluczowych, które trzeba zamieścić w tekście.

Czym powinien charakteryzować się tekst, aby został zaakceptowany? + -

Tekst powinien spełniać podstawowe wymogi jakościowe, czyli nie może zawierać błędów gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych. Powinien być merytoryczny, zrozumiały i spójny logicznie. Tekst może powstać na podstawie strony przypisanej do danej kategorii lub wielu innych źródeł. Ważne, aby był unikalny.

Co to są teksty unikalne? + -

Teksty unikalne to teksty niepowielone z żadnego źródła. Oznacza to, że nie mogą się w nich powtórzyć te same zdania lub sekwencje tych samych słów z innych stron w internecie. Wszystkie teksty w bazie sprawdzane są pod względem unikalności. Tylko te, które nie są skopiowane z innych stron będą akceptowane.

CO OZNACZAJĄ POSZCZEGÓLNE RODZAJE TEKSTÓW? + -

Każde zlecenie posiada szczegółowy opis: rodzaj tekstu, jakość, kategorię, liczbę znaków, poziom tekstu oraz termin realizacji. Podane są także dodatkowe informacje, które pomogą Ci napisać artykuł zgodnie z oczekiwaniami. W tekstach SEO zwróć uwagę na rozmieszczenie słów kluczowych. Pamiętaj, że dobry tekst to tekst zawierający merytoryczną i wartościową treść. Powinien być poprawny pod względem językowym i gramatycznym oraz ciekawy dla czytelnika. Teksty z błędami ortograficznymi, zawierające błędy składniowe i merytoryczne nie będą akceptowane. Jeśli zlecenie, które zarezerwowałeś nie jest dla Ciebie zrozumiałe, skontaktuj się z nami: kontakt@10heads.pl.

Dlaczego tekst nie został zaakceptowany? + -

Tekst nie był unikalny (był skopiowany w całości lub w części z innych źródeł), zawierał błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne, był napisany bez polskich znaków oraz nie wniósł żadnej wartości merytorycznej. Jeśli tekst jest odrzucony, informacja zwrotna zostanie wysłana e-mailem. Wówczas będziesz miał 1 dzień na poprawienie tekstu.

ZAPISZ, EDYTUJ, OPUBLIKUJ? + -

Każdy tekst, nad którym pracujesz możesz zapisać, a potem do niego wrócić lub edytować - np., gdy trzeba nanieść poprawki. Pole "wyślij do weryfikacji" oznacza, że tekst jest gotowy i wysyłasz go do akceptacji.

Kto sprawdza moje teksty? + -

Teksty sprawdzane są przez zlecających. Oprócz tego przechodzą jeszcze weryfikacje pod kątem unikalności i poprawności.

Jak często sprawdzane są teksty? + -

Osoby zlecające teksty zwykle sprawdzają je w ciągu kilku dni. Zdarza się jednak, że klient ma zaległości - prosimy wtedy o kontakt na kontakt@10heads.pl, pospieszymy go :)

W jaki sposób liczona jest liczba znaków w tekście? + -

Ilość znaków w tekście to suma wszystkich znaków łącznie ze spacjami.

Jak wygląda sposób rozliczenia? + -

Zlecenie jest zamknięte po akceptacji osoby, która sprawdzała tekst. Dwa razy w miesiącu masz prawo do wypłaty środków zgromadzonych na swoim koncie. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto (ok. 110 zł brutto). Zanim zgłosisz chęć wypłaty środków, uzupełnij wszystkie pola w zakładce "Twoje konto". W tej samej zakładce będą dostępne dokumenty ("wewnątrzfirmowy podpis elektroniczny"). Wygenerowane i podpisane (w jednym egzemplarzu) przesyłasz do siedziby Ten Heads Sp. z. o. o (ul. Puławska 233 lok. K, 02-715 Warszawa), ale tylko przy Twoim pierwszym rozliczeniu. Kolejne wynagrodzenia będą rozliczane poprzez system online.

Ważne - jeśli wysłałeś już do nas swoje dokumenty, ale dokonasz edycji w zakładce "Twoje konto" (zmiana numeru telefonu, konta itd.) otrzymasz komunikat o ponownej weryfikacji i przesłaniu dokumentów. W takiej sytuacji najlepiej od razu skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres: kontakt@ 10heads.pl.

Czy muszę wysyłać Wam skan dowodu osobistego? + -

Nie, nie ma takiej potrzeby.

 

Zanim napiszesz tekst + -

Treść ma ogromne znaczenie, nie tylko w pozycjonowaniu. Zanim napiszesz tekst zastanów się, do kogo go kierujesz. Pamiętaj, aby przed wysłaniem jeszcze raz przeczytać artykuł i sprawdzić, czy nie zawiera błędów. Unikaj pisania w pierwszej osobie. To teksty, które mają zachęcić czytelnika do kupienia danego produktu czy skorzystania z usługi, o której piszesz. Tekst powinien być przede wszystkim ciekawy, zrozumiały dla czytelnika i poprawny pod względem językowym. Jeśli pojawią się pytania dotyczące zarezerwowanego zlecenia, możesz wysłać maila na adres: kontakt@10heads.pl.